ห้องพัก

สะดวกและสบายที่สุด

ห้องพัก

อพาร์ทเม้นท์แบบ 1 ห้องนอนมีระเบียง

พื้นที่: 65 ตรม.

อพาร์ทเม้นท์แบบหนึ่งห้องนอนพร้อมสวนส่วนตัว แบบ A

พื้นที่: 60 ตรม.

อพาร์ทเม้นท์แบบหนึ่งห้องนอนพร้อมสวนส่วนตัว แบบ B

พื้นที่: 65 ตรม.

อพาร์ทเม้นท์แบบสองห้องนอนมีระเบียง

พื้นที่: 75 ตรม.